pieniądzeNie rozminę się z prawdą jeśli napiszę, że podział majątku wywołał podzielenie już niejednej rodziny. Kiedy jesteśmy jeszcze stosunkowo młodzi, a alternatywa śmierci wydaje się nam być bardzo odległą w czasie wydaje nam się, że w przyszłości rozdział dobytku będzie całkiem łatwy. Przypuszczalnie całość dobytku będziemy chcieli rozdzielić równo pomiędzy dzieci. Wszelako im jesteśmy starsi i obserwujemy swą familię tym wyraźniej pojmujemy iż podział dobytku będzie jednak bolesny. Co gorsze, są okoliczności skoro nie ma pojedynczego właściwego wyjścia.

Rozdzielanie majątku po równo przestaje się sprawdzać jeżeli bardziej wnikliwie popatrzymy na sytuacje swoich dzieci, bowiem w rozmaity sposób one sobie radzą oraz różne miewają problemy. W przypadku gdybyśmy na przykład mieli w rodzinie upośledzone wnuki to zrozumiałym wydaje się scedować im istotniejszą część dobytku. Podobnie może się mieć rzecz jeśli analizujemy podział pod względem pomocy wiadomego dziecka. Niektóre dzieci intensywnie się troszczą o rodziców zaś reszta ledwo podtrzymuje jakikolwiek związek.

Sporo seniorów w obawie przed rodzinnymi zatargami nie prowadzi rozdziału majątku za życia i potem gdy umrą następuje formalne dziedziczenie, jakie czasami powoduje spory rodzinne ponieważ przeważnie rodzeństwo musi spłacać się wzajemnie, szczególnie jeśli jedno z nich dziedziczy dom. Przeważnie lepiej może być za życia scedować przykładowo dom na któreś z dzieci za akceptacją reszty. Występuje również ewentualność pozostawienia po sobie testamentu. W sytuacji jednakże gdy rodzic przykładowo sceduje całość majątku na jakąś fundację to dzieci mają prawo starania się o zachowek.

Majątek można też dzielić w wypadku rozwodu, tutaj przeczytać możesz więcej na ten temat.